• Ronda de Sant Antoni, 45
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Lalanza)

(Foto: A. Lalanza)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una sala de laboratori. El mosaic està realitzat amb peces de forma quadrangular, triangular, rectangular, pentagonal irregular i trapezoïdal. Les peces formen una malla de creus quadrades gris clar amb centre blanc sobre fons marró. La sanefa perimetral forma bandes de color beix, marró, i vermell, emmarcant triangles blancs sobre fons gris clar. La faixa està feta d’una combinació de peces quadrades en escaquer de colors gris clar i fosc.
Època: posterior a 1890, any de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant. Catàleg “Hijos de Miguel Nolla” estil nº2632


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1890
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre