• Ronda Sant Antoni, 47. Paviment amb quadrifolis blancs
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’un lavabo de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per una peça que es repeteix. La composició forma una successió de trèvols blancs dins quadrats grisos al centre d’una forma poligonal de color blanc. Entre els polígons es formen creus grises. La sanefa és una garlanda de trèvols grisos delineats de gris fosc, blanc, vermell i gris sobre fons negre.
Època: posterior a 1890, any de construcció de l’edifici
Autor: model present al catàleg del fabricant Orsola, Solà y Cia, 1898, patró nº363
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1890
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre