• Carrer de Ganduxer, 85-105 / Carrer de les Escoles Pies, 42-46. Col·legi de les Teresianes, paviment
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XIX
9 imatges | 1 participant
(Foto: M. Urbiola)

(Foto: M. Urbiola)

MOSAIC
Descripció:
paviment de l’interior de l’església. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb peces de forma quadrangular i triangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons amb motiu en escaquer de color blanc i beix. El passadís que porta a l’altar està decorat amb una successió d’hexàgons el qual centre conté flors de lliri sobre fons blau o vermell. Entre els hexàgons es despleguen motius florals de color verd amb la tija de color negre. Els passadissos laterals estan ornats amb creus alternant les de color blau i vermell.
Època:
posterior a 1888, data de construcció de l’edifici
Autor:
Nolla, fabricant
Font de la informació:
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Gaudí Cornet
Època: primera fase: 1888; ampliacions posteriors: 1889-94
Estil: Historicista
Ús original: religiós i docent
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Col·legi de les Teresianes [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. Col·legi de les Teresianes [En línia].
COL·LEGI SANTA TERESA GANDUXER. Visita virtual [En línia].
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic. Col·legi Teresià [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Col·legi de les Teresianes [En línia].
PORTAL GAUDÍ. Col·legi Teresianes [En línia].