Notícies

Noves evidències medievals i modernes a Sant Andreu

Noves troballes arqueològiques d’època medieval i moderna al carrer Gran de Sant Andreu, 245-247, districte de Sant Andreu

29 setembre, 2016 , fa 6 anys | 4.121 visites

Des del 31 d’agost s’ha dut a terme una intervenció arqueològica a la finca del número 245-247 del carrer Gran de Sant Andreu (Sant Andreu), arran del projecte de rehabilitació i reforma d’aquesta finca.

El solar es localitza a prop del nucli històric de l’antic poble de Sant Andreu de Palomar, el qual es troba documentat ja des de finals del segle X dC., i que es localitza al voltant de l’actual església.  Pel que respecte al carrer Gran de Sant Andreu, aquest te el seu origen en un ramal de la Via Augusta per accedir a Bàrcino des del Vallès i, posteriorment, esdevingué un antic camí reial en època medieval, la Via Francisca, que menava cap a Granollers. El tram fundacional del carrer Gran gira al voltant de la plaça del Comerç, entre els segles X al XIII, i posteriorment va anar creixent a ambdós costats entre els segles XIV i XVII.

Aquests treballs han permès documentar diverses restes arqueològiques compreses entre els segles XIV i XVIII.

D’època medieval s’han documentat diversos nivells de terra, associats possiblement a una ocupació agrícola d’aquest terreny entre els segles XIV i XVI, activitat dominant al poble durant aquest període, i on les masies tenien una importància preeminent. Dins d’aquests nivells medievals s’han pogut recuperar diverses monedes, així com materials ceràmics.

D’època moderna, i retallant aquests nivells medievals, s’han localitzat  les restes de fins a tres murs de pedra i un paviment de calç, que semblarien relacionar-se amb una ocupació d’aquest espai entre els segles XVI i mitjans del segle XVIII, possiblement un mas. A mitjans del segle XVIII aquesta edificació fou abandonada o enderrocada. A més dels materials ceràmics, també s’ha pogut recuperar un sivella de bronze i una moneda de Ferran VI (1755).

Finalment, també s’ha pogut documentar un pou de pedra, de cronologia indeterminada, i que es trobava reblert amb materials de diverses èpoques, tot i que possiblement sigui d’època medieval o moderna.

Aquests treballs arqueològics han estat realitzats per un equip dirigit per l’arqueòleg Javier González, de l’empresa Global CHM.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Vista general de les restes arqueològiques documentades a la finca del Carrer Gran de Sant Andreu, 245-247. Foto: Eduard Riba

  Vista general de les restes arqueològiques documentades a la finca del Carrer Gran de Sant Andreu, 245-247. Foto: Eduard Riba

 • Murs d'època moderna. Foto: Javier González

  Murs d'època moderna. Foto: Javier González

 • Murs d'època moderna i sondeig amb nivells medievals. Foto: Javier González

  Murs d'època moderna i sondeig amb nivells medievals. Foto: Javier González

 • Alçat d'un dels murs moderns i la seva fonamentació. Foto: Javier González.

  Alçat d'un dels murs moderns i la seva fonamentació. Foto: Javier González.

 • Pou de pedra d'època indeterminada. Foto: Javier González

  Pou de pedra d'època indeterminada. Foto: Javier González

Altres notícies