Presentació

El passat romà ha deixat una empremta a l’actual ciutat de Barcelona, en segons quins indrets ben viva, a d’altres molt amagada, és per això que, des de l’Ajuntament es vol donar a conèixer Bàrcino, generant il•lusió a la ciutat a partir de l’arqueologia.

Els darrers 80 anys la Barcelona romana ha anat sortint a la llum en nombroses excavacions arqueològiques. El coneixement acumulat sobre Barcino és molt gran i ha donat peu a un nombre important de publicacions especialitzades però només una part d’aquest coneixement s’ha fet accessible al gran públic, als turistes i a la ciutadania barcelonina. Alguns indrets han estat museïtzats i són visitables avui en dia, d’altres esperen el seu moment i d’altres s’han estudiat i han quedat registrats però mai es podran visitar. Tot aquest bagatge, com pot contribuir de manera positiva al creixement econòmic i cultural de Barcelona?

La resposta està, d’una banda, en la capacitat que tingui l’arqueologia romana de Barcelona d’esdevenir un focus d’atenció important i positiu de la ciutadania barcelonina que generi un sentiment generalitzat d’il•lusió col•lectiva i, d’altra banda, en la capacitat d’esdevenir una peça important en la construcció de l’atractiu turístic de la ciutat i d’atreure nous i més nombrosos visitants. El pla Bàrcino està dissenyat per a convertir en resultats tangibles aquestes capacitats, dins de les funcions del remodelat Servei d’Arqueologia, incidint en la transparència  i el coneixement del nostre passat, a través de més de 100 anys d’intervencions arqueològiques.

La posada en marxa implica el desenvolupament de tres projectes transversals que incideixen en els objectius d’accessibilitat, divulgació, intervenció i recerca sobre el patrimoni de la Barcelona romana. Aquests tres projectes són:

  • El projecte Bàrcino Accessible
  • El projecte Smart Bàrcino
  • La carta arqueològica de Barcelona. Inventari d’intervencions i llocs amb interès arqueològic. Es parteix de la idea que Barcelona és un jaciment únic amb diversos punts d’interès arqueològic. Englobem dins el conjunt d’intervencions, totes les actuacions dutes a terme sobre el patrimoni arqueològic. D’una banda, les prospeccions (amb rebaix de subsòl o sense), de l’altra les excavacions en extensió, tant preventives com planificades. També s’han inclòs les troballes esporàdiques i totes les noticies de possibles actuacions on s’ha localitzat material arqueològic o estructures històriques. El ventall cronològic de les restes arqueològiques va des de la prehistòria fins al segle XIX, així com el patrimoni en relació a la guerra civil espanyola, amb exemples com la bateria antiaèria del Turó de la Rovira i els refugis soterranis. Cal destacar que també s’han elaborat fitxes a partir de diversos estudis històrics, la majoria d’edificis concrets.  Dins d’aquest apartat hem inclòs el que es coneix com arqueologia de l’arquitectura, i les prospeccions no invasives al patrimoni construït. Així mateix s’ha inclòs en aquest apartat les fitxes dels refugis antiaeris que es van construir a Barcelona arran de la guerra civil espanyola. Un altre tret a destacar és que s’han identificat els nuclis antics de tots els pobles annexats, que configuren la diversitat de districtes de Barcelona (Sant Andreu, Horta, Gràcia, etc…)

http://cartaarqueologica.bcn.cat

Compartiu l'artícle

  • Google +