Notícies

Primera liofilització feta a Barcelona d’objectes arqueològics de fusta

Resultats dels primers treballs de liofilització fets a Barcelona sobre objectes arqueològics de fusta d’època moderna.

21 març, 2019 , fa 5 anys | 1.627 visites

Durant el mes de novembre de 2018 es va dur a terme a les dependències de Coolvacuum, empresa catalana especialitzada en fabricació de liofilitzadors, el primer assecat per liofilització d’un lot de peces de fusta arqueològica amarada d’aigua que es realitza a la ciutat de Barcelona. Es tracta de l’última fase d’un dels tractaments de conservació més estès amb aquest tipus d’objectes.

A grans trets, el procediment contempla un període inicial de sis mesos durant el qual els objectes són submergits en una dissolució d’aigua i PEG. Durant aquest temps la  concentració de la dissolució augmenta  gradualment perquè l’aigua continguda en l’objecte sigui desplaçada i l’espai que ocupava sigui reemplaçat majoritàriament per PEG el qual actuarà com esquelet de l’objecte i n’evitarà la deformació. Passat aquest temps, els objectes estan preparats per a ser liofilitzats, és a dir assecats.

El polietilenglicol o PEG és un polímer àmpliament emprat en el món de la cosmètica degut a les seves propietats lubricants, penetrants i anticongelants  . En el cas de la restauració de fusta amarada d’aigua es fa servir un PEG amb un alt pes molecular, diferent al que s’utilitza en cosmètica, ja que no només es busca la capacitat de penetrar en l’objecte sinó també  que hi resti sòlid a temperatura ambient per a conferir consistència a l’objecte.

El procés de liofilització s’ocupa d’extreure l’aigua d’un cos tot sublimant-la, és a dir fent passar l’aigua d’estat sòlid a estat gasós sense passar per la fase líquida. Per a dur a terme aquesta empresa cal, en primera instància, congelar l’objecte per tal de tornar sòlida l’aigua continguda. Només aleshores es pot aplicar el buit necessari per a que el sòlid passi a estat gasós i es desprengui de l’objecte.

Aquest procediment és cada cop més comú i cada dia son més les indústries que incorporen la liofilització com a mètode de conservació de matèria orgànica, fins i tot en la quotidianitat domèstica on els aliments liofilitzats son ja molt habituals.

Durant la intervenció arqueològica efectuada l’any 2012 a la plaça del Duc de Medinaceli es varen recuperar, entre d’altres, un conjunt d’objectes de fusta  d’època moderna, la majoria estris domèstics però també personals i de treball. Recuperades del fons d’un pou es trobaven en el  nivell freàtic,  amarades d’aigua.

El conjunt liofilitzat correspon a una desena de culleres de fusta, una  forquilla, dos talons de sabata, un plantador,  les restes d’un cubell amb els cèrcols de ferro, a més de fragments de fusta de cubells i galledes, i d’altres d’indeterminats.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Taló de sabata, plantador i fragments indeterminats de fusta, abans del tractament. Foto: SABCN

  Taló de sabata, plantador i fragments indeterminats de fusta, abans del tractament. Foto: SABCN

 • Galleda de fusta amb cèrcols de ferro tal i com es va recuperar en la intervenció. Foto: SABCN

  Galleda de fusta amb cèrcols de ferro tal i com es va recuperar en la intervenció. Foto: SABCN

 • Preparació de safates amb poliacrilat sòdic per a mantenir els objectes humits durant el transport. Foto: SABCN

  Preparació de safates amb poliacrilat sòdic per a mantenir els objectes humits durant el transport. Foto: SABCN

 • Culleres i resta de peces preparades per a la congelació. Foto: SABCN

  Culleres i resta de peces preparades per a la congelació. Foto: SABCN

 • Safates del liofilitzador amb el objectes congelats. Foto: SABCN

  Safates del liofilitzador amb el objectes congelats. Foto: SABCN

 • Liofilitzador en marxa amb la galleda a l’interior. Foto: SABCN

  Liofilitzador en marxa amb la galleda a l’interior. Foto: SABCN

 • Galleda seca i restaurada. Foto: SABCN

  Galleda seca i restaurada. Foto: SABCN

 • Culleres i forquilla liofilitzades i consolidades. Foto: SABCN

  Culleres i forquilla liofilitzades i consolidades. Foto: SABCN

 • Talons, plantador, bola i altres petites peces acabades. Foto: SABCN

  Talons, plantador, bola i altres petites peces acabades. Foto: SABCN

 • Culleres i fragments de mànecs, un cop finalitzat el procés de conservació-restauració. Foto: SABCN

  Culleres i fragments de mànecs, un cop finalitzat el procés de conservació-restauració. Foto: SABCN

Altres notícies