Notícies

Protecció d’interiors patrimonials

Jornada d’estudis en col.laboració amb l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa del Patrimoni Arquitectònic del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

29 octubre, 2019 , fa 1 any | 627 visites

En col·laboració amb l’AADIPA / COAC , el Servei d’Arqueologia de Barcelona proposa una jornada de reflexió i debat entorn de la protecció dels interiors patrimonials privats. Quines actuacions s’estan duent a terme a Barcelona? Com protegir els interiors no catalogats? Cal legislar, informar o educar?

Exposarem la situació actual a través de l’experiència de diferents agents -arquitectes, historiadors de l’art, conservadors-restauradors i col·leccionistes- i presentarem què s’està fent des de les administracions públiques per respondre al repte de protegir els interiors patrimonials.

Per tal d’ampliar la nostra visió, mirarem què s’està realitzant en àmbit internacional. Conclourem la sessió de comunicacions orals amb dues convidades que vindran de Bèlgica per explicar les propostes posades en pràctica per l’Agència Valona del Patrimoni per respondre a aquest repte. Finalment, la trobada conclourà amb un debat obert a tots els assistents on esperem generar idees que col·laborin a protegir aquest patrimoni.

Aquesta jornada d’estudis té el seu origen en el projecte de El mosaic del meu barri. Desenvolupat pel Servei d’Arqueologia des del 2017, el projecte té com a objectius descobrir, valorar i conservar els mosaics de la ciutat.  La feina desenvolupada ens ha portat a qüestionar-nos sobre la protecció dels mosaics, alguns dels quals hem vist com desapareixien en el decurs del projecte. Aquest qüestionament és tan vàlid per als mosaics com per la protecció dels altres elements d’interiors patrimonials.

La inscripció serà gratuïta al correu: mosaicdelmeubarri@bcn.cat

La Jornada serà el proper divendres 15 de novembre de 2019, de 9 a 14 hores, a la seu del COAC (Plaça Nova, 5).

 

Compartiu l'article

  • Google +
  • Carrer de Castellnou, 31-33. Mosaic de rajola ceràmica

  • Carrer de Casanova, 2-4

  • Saca de rebuig

Altres notícies