Notícies

Viatge en el temps al cor de Sant Andreu

Noves evidències arqueològiques d’època romana i medieval a l’excavació del carrer de l’Estació, 11-19, districte de Sant Andreu

17 juny, 2016 , fa 6 anys | 2.865 visites

Des de l’11 d’abril s’està duent a terme una intervenció arqueològica a la finca del número 11-19 del carrer de l’Estació (Sant Andreu), arran de la construcció d’un edifici de nova planta. Aquests treballs han permès, ja des de la primera setmana, documentar nombroses restes arqueològiques de diferents moments històrics (III-XIV dC), tot i que aquestes dades són preliminars, atès que encara es troben en procés d’excavació.

Aquesta finca es localitza dins del nucli històric de l’antic poble de Sant Andreu del Palomar, el qual es troba documentat ja des de finals del segle X dC. Però aquest indret ja presenta una ocupació recurrent des d’època prehistòrica fins a la tardoantiguitat, amb troballes neolítiques (3.600-2.700 aC) i una vil.la i necròpolis romana (S. I aC) als jaciments de la plaça de l’Estació i el carrer de l’Estació 10. Finalment, a l’oest d’aquesta finca discorre un tram del Rec Comtal (S.X dC), en concret pels carrers Cinca i Segre.

Fins al moment les estructures més antigues estarien relacionades amb uns grans retalls d’època romana, possiblement d’extracció d’argiles per a usos industrials (fabricació de ceràmiques o àmfores), que foren abandonats i emprats com abocadors durant el segle III dC.

També d’època romana s’han documentat un parell de murs amb pintures murals al fresc policromes, que dibuixen l’angle d’una habitació, juntament amb un paviment d’opus signinum. Aquestes pintures han estat degudament extretes i traslladades al Laboratori de Conservació i Restauració del Servei d’Arqueologia de Barcelona a la Zona Franca.

Totes aquestes restes estarien relacionades amb un vil.la romana, que es correspondria possiblement a la localitzada els anys 70 del segle XX a la plaça de l’Estació.

Aquestes estructures d’hàbitat foren seccionades per diverses sitges d’època tardoantiga fet que fa pensar que aquest espai ja estava abandonat als voltants dels segles VII-VIII dC. Dins d’una d’aquestes sitges s’ha localitzat l’enterrament d’un nadó.

D’època medieval s’ha documentat un potent mur que creua tota la finca longitudinalment. Aquest mur d’època baixmedieval (S. XIV-XV) tindria la funció de delimitar l’espai,  per separar les parcel·les públiques (Rec Comtal) de les privades (camps de conreu). A l’est d’aquest mur s’ha documentat un conjunt de diverses sitges datades al voltant dels segles XIII i XIV, encara en procés d’excavació.

Els treballs continuaran durant les properes setmanes, permetent ampliar la informació arqueològica fins ara obtinguda. Aquests treballs arqueològics estan sent realitzats per un equip dirigit per l’arqueòleg Joan Piera, de l’empresa Abans.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Mur baixmedieval (a dalt), i paviment romà d'opus signinum (a sota) Foto: Joan Piera

  Mur baixmedieval (a dalt), i paviment romà d'opus signinum (a sota) Foto: Joan Piera

 • Mur baixmedieval de delimitació de l'espai. Foto: Joan Piera

  Mur baixmedieval de delimitació de l'espai. Foto: Joan Piera

 • Sitja tardoantiga amb enterrament infantil al seu interior. Foto: Joan Piera

  Sitja tardoantiga amb enterrament infantil al seu interior. Foto: Joan Piera

 • Sitja romana (S. III dC) amb material ceràmic i una inhumació al seu interior. Foto: Joan Piera

  Sitja romana (S. III dC) amb material ceràmic i una inhumació al seu interior. Foto: Joan Piera

 • Habitació romana amb pintures murals policromes i paviment d'opus signinum. Foto: Joan Piera

  Habitació romana amb pintures murals policromes i paviment d'opus signinum. Foto: Joan Piera

 • Detall de les pintures murals al fresc policromes. Foto: Joan Piera.

  Detall de les pintures murals al fresc policromes. Foto: Joan Piera.

Altres notícies