Altres serveis

Assessorament

T’assessorem sobre els fons documentals i sobre el contingut informatiu que contenen les sèries documentals, per orientar-te degudament en la teva recerca o investigació, especialment, si ets un nou usuari.

Proporcionem també orientació especialitzada sobre la organització arxivística i la gestió documental, aprofundint en la localització de fons i documents d’interès per a la història de la ciutat de Barcelona, i participant en projectes de cooperació professional i institucional.

 

Reserva de documents

Es pot deixar reservada la documentació que s’hagi d'utilitzar durant més d'una jornada de treball per un període màxim de cinc dies hàbils.

 

Col·laboració amb universitats i nous investigadors

Col·laborem estretament amb els coordinadors i tutors de recerques que porten alumnes de qualsevol de les branques curriculars, per facilitar la correcta orientació dels estudiants i investigadors en la consulta i interpretació dels documents d'arxiu, i alhora garantir-ne la correcta utilització.

 

Convenis per a consultes especials

Es consideren consultes especials aquelles que suposen una explotació o un buidatge intensiu de la documentació. Aquest tipus de consultes han de ser degudament justificades.

Aquestes consultes quedaran regulades, durant un període de temps determinat, mitjançant convenis de col·laboració, amb la formalització d'uns acords i condicions de consulta que beneficiïn la conservació del patrimoni documental i, alhora, que permetin oferir un servei satisfactori, eficaç i eficient a la demanda d'empreses, entitats i institucions.

 

Convenis amb entitats docents i altres administracions públiques

Oferim a les entitats, institucions docents i culturals, així com a les altres administracions públiques, la nostra col·laboració i participació en projectes comuns relacionats amb l'estudi de la història de la ciutat de Barcelona i amb la difusió del patrimoni documental.

 

Biblioteca auxiliar

Formada per publicacions sobre la ciutat de Barcelona, la biblioteca dona suport als fons documentals contemporanis que gestionem i custodiem a l'AMCB.