Arxiu Contemporani

Custodiem els testimonis de la Barcelona contemporània

Som els responsables de l'ingrés, la custòdia, el tractament i la difusió de més de divuit quilòmetres de documents produïts i rebuts pels òrgans centrals de govern i l’administració de la ciutat de Barcelona des del primer terç del segle XIX fins a l'actualitat.

Donem servei als investigadors, estudiosos i ciutadans en general interessats en la consulta  dels fons documentals que custodiem. L'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) és un dels centres d'arxiu més consultats de Catalunya.

L'AMCB té dos dipòsits documentals, en diferents localitzacions segons els fons que es vulguin consultar:

  • la Seu central, on conservem i comuniquem els fons documentals històrics i de conservació permanent,
  • l’Arxiu intermedi, on tractem i gestionem la documentació més recent o de custòdia temporal,

Com s’hi arriba