«Els documents i la informació són com un testimoni: parla només si se l’interroga», March Bloch (1886-1944)

Ha passat un segle des d’aquell 21 de juny de 1917 en què el plenari del Consell Municipal va acordar la creació de l’Arxiu Municipal Administratiu, ara Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Al llarg d’aquests cent anys l’Arxiu ha tingut una evolució molt desigual fins a finals del segle XX en què es van posar els elements necessaris per la seva consolidació com a referent de la conservació i difusió del patrimoni documental municipal contemporani.

Han estat necessaris molts anys de treball per aconseguir els recursos adequats i les condicions arxivístiques que han fet possible garantir els serveis i la preservació dels fons documentals contemporanis de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta web commemorativa del centenari de l’Arxiu Municipal Contemporani presenta un breu recorregut per les diferents etapes de la seva trajectòria que malgrat períodes de desatenció, ha mantingut les seves funcions com a òrgan al servei d’una societat democràtica que aposta per garantir la transparència, l’accessibilitat i el govern obert; per la recuperació de la memòria històrica i la defensa dels drets humans.

L’itinerari estructurat en cinc etapes, mostra els diversos espais que ha ocupat l’Arxiu Municipal Contemporani al llarg d’aquests cent anys; com s’ha format i organitzat els fons documental que custòdia; com els treballadors s’han anat professionalitzant i com s’han incorporat els nous mètodes de gestió i les noves tecnologies al tractament documental.

També es posa en valor els esforços de la pròpia institució per garantir la millora dels serveis i el compromís de continuat d’innovació, eficiència i adaptació als nous temps.

Avui l’Arxiu Municipal Contemporani és servei modern, actiu, de caràcter plural i transversal, al capdavant del qual hi ha un equip humà de professionals amb un perfil ric que integra de manera harmònica, una gran multiplicitat de tècniques i disciplines, que evidencien el caràcter polièdric de l’arxivística i dels arxivers i les arxiveres.

Celebrem aquest centenari treballant tots amb objectius comuns per continuar assolint nous reptes de futur que garanteixin un servei de qualitat a tots els ciutadans.