Com arribar-hi?

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona - Arxiu Intermedi