Covid 19

 

CONTINUEN VIGENTS LES MESURES ESPECIALS APLICADES A LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓ

 

Arran de l'evolució de la COVID-19 es mantenen les mesures especials aplicades a la consulta de la documentació establertes per l'Ajuntament de Barcelona:

 

La consulta es limita a 3 unitats documentals per persona, i tant l’aforament com el temps d’estada a la sala de consulta queden limitats.

L’agenda electrònica per a sol·licitar cita prèvia temporalment resta tancada, fins a  nou avís. Les consultes s’atenen pel canal establert  a l’efecte i per rigorós ordre d’entrada. Preferentment de forma telemàtica, i només de forma presencial en aquells casos que no es pugui resoldre per aquesta via. Els tècnics de l’Arxiu contactaran amb el sol.licitant per concertar dia i hora de la cita presencial:

 

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/fitxa/alta?detail=3777&description=arxiu

 

Recordeu que l’Arxiu Municipal de Barcelona disposa d’un catàleg en línia des del que podeu consultar i descarregar documents digitalitzats en format PDF:

 

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/

 

La informació relativa a la consulta de la documentació s’anirà actualitzant a la pàgina web de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona a mesura que es vagin produint canvis:

 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca