Digitalització dels expedients de represàlia política

El passat mes de maig es va iniciar el projecte de digitalització dels 7100 expedients de represàlia política custodiats a l’Arxiu Municipal Contemporani, tal de posar-los a l’abast dels ciutadans .

Els expedients de depuració del personal municipal es generen a partir de l’any 1939, quan les autoritats franquistes inicien un procés de depuració del funcionariat desafecte al règim, per tal d’assegurar la fidelitat al nou règim de tots els empleats públics.

A l’Ajuntament de Barcelona es van obrir 7100 expedients de treballadors municipals, dels quals 1618 van ser sancionats.

 

Podeu consultar el llistat dels funcionaris que van ser sancionats i l'exposició virtual sobre aquesta temàtica.