Fons institucionals

Conservem, a més de la documentació generada per l'Administració municipal, altres fons que, malgrat tenir una vinculació municipal, no han estat generats estrictament per l'Ajuntament.

Els Fons Institucionals han estat creats en la seva totalitat per institucions i òrgans encarregats de la gestió i organització de grans esdeveniments ciutadans amb una transcendència extraordinària en la història contemporània de la ciutat.

 

 

Els fons documentals que trobaràs són: