Fòrum de les Cultures 2004 (1996-2005)

Documentació generada com a resultat de la gestió, el funcionament i les activitats desenvolupades per l'organització del Fòrum de les Cultures a Barcelona l'any 2004, des de la creació de l'oficina per promoure la celebració d'aquest esdeveniment a la ciutat fins al tancament efectuat per la Comissió Liquidadora.

El fons reuneix tant els documents de presa de decisions de l'Assemblea general, la Comissió permanent i el Consell d'Administració com la documentació generada per la gestió dels recursos humans, els econòmics, l'adquisició de béns, i també la gestió dels projectes culturals, espectacles i diàlegs organitzats sobre els eixos temàtics del desenvolupament sostenible, les condicions per a la pau i la diversitat cultural.