Obres particulars 1857-1859

Plànol de planta  pisos al carrer Templaris
Plànol de planta pisos al carrer Templaris
Plànol de façana i secció al carrer Templaris
Plànol de façana i secció al carrer Templaris
Plànol de façana i secció al carrer Arc de Sant Ramón del Call
Plànol de façana i secció al carrer Arc de Sant Ramón del Call
Plànol de planta pisos als carrers Mercaders i Bòria
Plànol de planta pisos als carrers Mercaders i Bòria
Plànol de secció de la casa de Salvador Uger al carrers Mercaders i Bòria
Plànol de secció de la casa de Salvador Uger al carrers Mercaders i Bòria
Plànol de façana, planta i secció de la casa al carrer Copons 4
Plànol de façana, planta i secció de la casa al carrer Copons 4
Plànol de façana, planta baixa i secció d’una casa al carrer Sant Erasme
Plànol de façana, planta baixa i secció d’una casa al carrer Sant Erasme
Plànol de secció als carrers Santa Ana i Rambla de Canaletes de la casa de Pedro Molins
Plànol de secció als carrers Santa Ana i Rambla de Canaletes de la casa de Pedro Molins
Plànol de façanes als carrers Santa Ana i Rambla de Canaletes.
Plànol de façanes als carrers Santa Ana i Rambla de Canaletes de la casa de Pedro Molins
Plànol de façanes de la casa de Salvador Uger als carrers Mercaders 2 i Bòria 1
Plànol de façanes de la casa de Salvador Uger als carrers Mercaders 2 i Bòria 1