Història de l’AMCB

L'Arxiu Contemporani neix com a resultat de la proposta de reorganització de l'Arxiu Municipal aprovada per l'Ajuntament de Barcelona l'any 1917. El projecte comporta la divisió dels fons documentals en una secció històrica, l’Arxiu Històric de la Ciutat (AHCB); i una secció administrativa, l’Arxiu Municipal Administratiu (AMAB); establint com a divisòria l’abans i després de l’abolició de l’antic règim. De manera que l’arxiu Contemporani gestiona els documents a partir del primer terç del segle XIX, quan es defineixen les bases del municipi modern.

L'any 1986, en el marc de l'elaboració del Projecte d'ordenació dels arxius de l'Ajuntament de Barcelona, aquest centre d'arxiu comença a actuar d'arxiu intermedi administratiu, alhora que adquireix competències com a arxiu històric contemporani.

Als anys 90, s’inicia la reforma de l'edifici situat entre el carrer del Bisbe Caçador, baixada de Caçador i el carrer del Sotstinent Navarro, per dotar l'Arxiu d'instal·lacions apropiades per garantir la conservació dels fons documentals, els treballs tècnics arxivístics i la consulta pública.

En els darrers anys, els fons documentals gestionats s'han incrementat, no només amb l'ingrés periòdic de documents procedents de les dependències municipals, sinó també amb els generats pels organismes encarregats de l'organització de projectes significatius per la ciutat, com ara: l'Exposició Universal del 1888, l'Exposició Internacional del 1929, els Jocs Olímpics del 1992, el Holding Olímpic SA, el Fòrum de les Cultures el 2004.

El 29 d'octubre de 2010, el Ple municipal aprova el nou Reglament del sistema municipal d'arxius i el canvi de nom de l'Arxiu. El fins llavors anomenat Arxiu Municipal Administratiu (AMAB) passa a dir-se Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB).