K100 Educació (1841-2015)

Aquesta secció inclou part de la documentació generada durant el segle XX per l'Ajuntament en l'exercici de les competències atribuïdes en matèria d'ensenyament: beques i premis escolars, subvencions, expedients personals d'ensenyants, gestió econòmica i administrativa dels centres escolars municipals, etcètera.

Cal tenir en compte que la documentació generada sobre aquesta matèria durant bona part del segle XIX i començament del XX es troba inclosa en la sèrie Comissió de Governació (A183).

K112 - Accés i admissió (1841-1902)

Documents que concerneixen el procés d'ingrés dels alumnes en els centres docents.

K119 - Matriculació (1841-1979)

Documentació produïda com a resultat del procés de matriculació dels alumnes admesos en un centre. [Consulta restringida]

K140 - Organització i gestió de centres docents (1860-2015)

Documentació que constitueix el reflex de les diverses activitats que concorren en el funcionament efectiu dels centres docents.