Presentació

Dins la política sistemàtica de repressió contra els vençuts, una de les primeres mesures que va implementar el primer govern franquista a Barcelona va ser la depuració de funcionaris a l’Ajuntament de la ciutat. L’interès per eliminar de l’Administració tota persona sospitosa d’haver col·laborat amb el règim republicà o de ser desafecte al “nou règim” era essencial per a la construcció del nuevo Estado.

El tribunal depurador va obrir 7.100 expedients i va acabar sancionant més de 1.600 funcionaris. D’aquests, 922 treballadors públics van ser destituïts i quasi 700 van rebre sancions d’entre un mes i dos anys de suspensió de feina i sou. En poc més d’un any, el règim franquista havia depurat per complet l’Administració municipal de Barcelona.

Gairebé 80 anys després, la Llei 11/2017, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme ha declarat il·legals els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit de l’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya des de l’abril del 1938 fins al desembre del 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les exigències més elementals del dret a un judici just. Conseqüentment, totes les sentències i resolucions que el règim franquista va dictar per causes polítiques a Catalunya es consideren ara nul·les de ple dret.

Alhora, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per anul·lar els expedients municipals de depuració dels funcionaris i funcionàries públics, a fi de restituir la dignitat dels treballadors municipals víctimes del feixisme. L’Ajuntament també ha acordat informar d’aquest  rescabalament a les persones represaliades o a les seves famílies, així com publicar en aquest web la llista de tots els afectats i afectades.

Més enllà d’aquesta llista, el conjunt dels expedients forma la sèrie “Represàlia política” (F193) del fons de l’Ajuntament de Barcelona i es pot consultar a l’Arxiu Municipal Contemporani, responsable de custodiar-lo.