Memòria Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (2018)

Us presentem la memòria de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona corresponent a l’activitat que s’ha portat a terme durant l’any 2018 .

Posem les dades a disposició dels ciutadans, com a un exercici de rendiment de comptes i valoració del servei públic que oferim, per a fer-ne l’ús que en creguin convenient.

La memòria esdevé una eina essencial per millorar la visibilitat de la nostra tasca i ens permet avançar. 

Accediu a la Memòria clicant aquí.

Documents