Memòries de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Us presentem les memòries de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona corresponents a l’activitat que s’ha portat a terme durant els anys 2019 i 2018 .

Posem les dades a disposició dels ciutadans, com a un exercici de rendiment de comptes i valoració del servei públic que oferim, per a fer-ne l’ús que en creguin convenient.

La memòria esdevé una eina essencial per millorar la visibilitat de la nostra tasca i ens permet avançar.