MESURES VIGENTS ARRAN DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA CAUSADA PEL REBROT DE LA COVID-19

COVID-19. A partir del 7 de gener de 2022 es limita l’aforament presencial a la sala de consulta de l’AMCB al 70 %.

Arran de la situació sanitària actual de la pandèmia  i per tal de garantir la distància física interpersonal de seguretat en espais tancats per a grups de persones no convivents, s’estableix l’aforament del 70% a la sala de consulta.

Les consultes s’efectuaran preferentment de manera presencial i només quan la documentació sol·licitada es trobi digitalitzada s’atendran  telemàticament.

Recordeu que l’ús de la mascareta és obligatori.

Podreu sol·licitar cita a través de la pàgina web de l’Arxiu Municipal Contemporani, clicant la pestanya Consulta/Cita prèvia, i complimentant el formulari corresponent.

També des d’aquest enllaç:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20110000385

 

Els canvis que es produeixin sobre la consulta de la documentació segons l'evolució de la COVI-19 s’actualitzaran a la pàgina web de l’AMCB:

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca