L’Arxiu de la Ciutat tindrà la seu a Can Batlló

L’Arxiu de la Ciutat tindrà la seu a Can Batlló

Arxius. La nau central de l'antic recinte industrial acollirà a partir de 2022 els més de 50 km de documentació dels 21 arxius actuals.

L’Ajuntament de Barcelona unificarà l’actual xarxa d’arxius en un gran equipament d’àmbit de ciutat a la nau central de l’antic recinte industrial de Can Batlló. Seran gairebé 17.000 m2 destinats a la conservació, la consulta i la difusió de la documentació de la ciutat, des dels pergamins dels segle XIII fins als documents nascuts digitalment.

El nou equipament possibilitarà unir en una única instal·lació els més de 50 quilòmetres de documentació, quatre milions de fotografies i milers de documents gràfics i cartogràfics ara dispersos entre 21 centres d’arxiu i dependències municipals. Actualment, els centres d’arxiu presenten manca d’espai per a l’ingrés de documentació, tant de naturalesa municipal com privada, i necessiten una millora substancial de les condicions de seguretat i conservació de les instal·lacions. Al llarg dels anys s’han efectuat algunes inversions per solucionar el problema de l’espai, però sense una visió global, fet que ha provocat que alguns centres hagin d’externalitzar la documentació municipal a empreses de custòdia externa. El nou edifici tindrà una capacitat de creixement suficient, com a mínim, per als propers 30 anys.

La nau central és l’únic element de tot el conjunt de Can Batlló que està catalogat com a bé cultural d’interès local (nivell B). El planejament urbanístic manté aquest nivell de protecció, així com la qualificació urbanística d’equipament comunitari i dotacions de nova creació. El pressupost del nou equipament és d’uns 47 milions d’euros: 9,1 milions per a l’Arxiu pròpiament i 37,7 milions destinats a la rehabilitació de la nau. La Comissió de Govern va encarregar ahir a BIMSA la licitació de l’avantprojecte i el projecte bàsic. Es preveu que a finals del mandat s’aprovi definitivament el projecte.

Un Arxiu obert al barri

Al nou Arxiu de la Ciutat es pretén oferir un millor servei a la ciutadania des d’un únic centre de consulta de la informació i els documents. En aquest marc, s’impulsaran més exposicions, sobretot de fotografia, amb l’organització d’activitats divulgatives per al públic educatiu i familiar.

L’equipament també vol esdevenir un espai de memòria històrica del districte, amb el qual té la voluntat de compartir l’espai. La memòria dels barris, la història, la formació i la cultura seran alguns dels eixos que articularan les activitats que es programaran.

Can Batlló és un punt neuràlgic del barri de la Bordeta i el districte de Sants-Montjuic que està en ple procés de transformació per tal de dotar-lo d’usos públics. El projecte de l’Arxiu serà compartit amb el veïnat i les diferents associacions per tal que aquesta sigui una iniciativa participada.

L’espai es dividirà en dues àrees, la pública i la interna. A l’àrea pública hi haurà:

  • Atenció i informació al públic, zona de descans de l’usuari amb cafeteria, guarda-roba, botiga, llibreria i zona interior d’aparcament de bicicletes.
  • Difusió: les noves instal·lacions disposaran de tres sales d’exposicions, un auditori amb capacitat per a 150 persones, un espai polivalent per a la realització d’activitats amb fins a 50 persones, diverses aules didàctiques i l’Espai Bruniquer, que oferirà un recorregut interactiu per la història de la ciutat a través dels documents conservats a l’arxiu.
  • Àrea de consulta de documents: es divideix en la sala de consulta general; sala d’investigadors; sala de consulta de fotografia i audiovisuals; sales de treball per a grups; consulta de catàlegs; cabines de consulta de microfilms i de suports fílmics, digitals i sonors; espai per a maquinària d’autorreproducció i impressores; espai de distribució de la documentació; i zona de fitxers.

A l’àrea interna:

  • Espai de conservació dels documents: és el nucli central de l’Arxiu i ha de comptar amb les condicions ambientals de temperatura i humitat estables i constants per garantir la preservació dels documents segons les característiques dels suports: manuscrits, fotografies, etc.
  • Espai d’ingrés de la documentació: formen part d’aquest espai el moll de càrrega i descàrrega de documents (amb capacitat per a l’entrada de camions), la sala de recepció de documents i els muntacàrregues.
  • Espai de tractament de documents: sala de neteja i de desinfecció; sala de tractament; sala de descripció; laboratori de conservació preventiva i restauració; tallers de reprografia i digitalització; laboratori de fotografia i audiovisuals; i magatzem del material de conservació.
  • Espai de direcció i administració: despatxos i sales de reunions.
  • Espai de serveis i logística: sala d’instal·lacions, estació central de seguretat, tallers de manteniment de l’edifici, magatzems, etc.

L’Arxiu Municipal de Barcelona té el seu origen al segle XIII, amb la creació del govern de la ciutat, i en l’actualitat està format per 21 centres amb diferents característiques i volum documental: l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, els arxius municipals dels districtes i els arxius centrals de les àrees o sectors, organismes autònoms, empreses o altres ens municipals.