Preguntes freqüents

L'accés és lliure i gratuït per a tots els ciutadans majors de 16 anys, només cal aportar un document identificatiu i concertar dia i hora de consulta.

La sol·licitud de cita prèvia es pot realitzat per diferents canals:

 • Demana cita prèvia mitjançant aquest web.
 • A través dels Quioscos de tràmits i serveis que  troben  a diferents punts de la ciutat.
 • Truca al 010 només per cites relaciones amb la consulta del Registre Civil.

Totes aquelles dades que facilitin la localització de la documentació sol·licitada, a banda de les teves dades personals.

1- Dades bàsiques del sol·licitant:

 • Nom i cognoms
 • DNI, passaport o equivalent
 • Adreça postal o adreça electrònica
 • Número de telèfon, per rebre comunicació immediata de l'Arxiu

2- Dades sobre la consulta:

 • Consulta relacionada amb una investigació:
  • Dades bàsiques o sumari de la recerca.
  • Universitat o institució cultural o científica.
  • Abast cronològic de la recerca.
 • Consulta general sobre urbanisme i obres:
  • Tipus de document, llicència o tràmit (per exemple, llicència urbanística).
  • Adreça de la finca i número.
  • Any de construcció (aproximat).
  • Primer titular o propietari (si es coneix).
 • Consulta del Registre Civil (registre de la ciutat de Barcelona, no de la província):
  • Tipus de registre: naixement, defunció, matrimoni.
  • Nom i cognoms de la persona.
  • Any de naixement, matrimoni o defunció.

Cap. El servei de consulta és totalment gratuït. Només s'han d'abonar les reproduccions de documents, d'acord amb les taxes i els preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona, i s’haurà de fer el pagament mitjançant targeta bancaria, xec bancari a favor de l’Ajuntament de Barcelona o transferència bancaria al compte que indicarà l’Arxiu.

Sí, sempre que l'edifici hagi estat construït dins del període comprès entre el 1850 i el 1989, exceptuant aquelles finques que formaven part dels pobles independents del pla de Barcelona fins que es van annexionar al municipi de Barcelona.

 • Fins a la seva annexió el 1897: Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu de Palomar, les Corts, Sants i Sant Gervasi.
 • Fins a la seva annexió el 1904: Horta.
 • Fins a la seva annexió el 1921: Sarrià.

Sí, sempre que se'n conservi l'expedient, i tenint en compte les consideracions esmentades en el punt anterior, així com les limitacions establertes per motius de preservació o qualsevol altre motiu a l'empara de la normativa i la legislació vigent.

Sí, sempre que l'expedient es conservi a l'AMCB, i amb les limitacions establertes per motius de preservació o qualsevol altra raó d'acord amb la normativa i la legislació vigent.

Sí, amb l'autorització prèvia del personal del Servei de Consulta Externa i sempre que es compleixin els requeriments que estableix l'article 21 de la Normativa interna de consulta i reproduccions de documents de l'AMCB.

Sí. Les limitacions per consultar i reproduir documents poden ser degudes a diversos motius: el respecte a la propietat intel·lectual, el mal estat de la documentació, o bé sempre que es consideri que, d'acord amb la llei, es perjudiquen interessos generals o de les persones.

Aconsellem reproduir-ne només els documents essencials i amb el mitjà tècnic més adequat per assegurar la conservació del document original. Sempre que es consideri la reproducció de tot l'expedient, aquesta haurà de ser còpia digital.

La consulta de la documentació s'efectua de manera presencial, havent concertat prèviament dia i hora, a través del web de l'AMCB o bé mitjançant una instància o escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament.

Sí. Conservem els índexs del Registre Civil de naixements (1841-1984), matrimonis (1842-1970) i defuncions (1836-1986) corresponents a la ciutat de Barcelona.

Pots consultar les partides de naixements, matrimonis i defuncions fins al 1880 en el catàleg en línia de l'AMCB.

Les certificacions literals de naixements, matrimonis i defuncions a partir del 1881 es poden sol·licitar de manera presencial al Registre Civil de Barcelona (plaça del Duc de Medinaceli, número 3) o bé per internet al Ministeri de Justícia.

En tots dos casos cal aportar les dades que figuren en els índexs dels llibres del Registre Civil que es conserven a l'AMCB: nom i cognoms de la persona, data del naixement, matrimoni o defunció, número de jutjat on està inscrit l'assentament del naixement, del matrimoni o de la defunció i el número de registre que li correspon.

Només hi tenen accés les persones considerades com a interessats legítims i els investigadors acreditats. La consulta, reproducció i obtenció de certificacions, justificants o altres documents acreditatius de les dades contingudes en el padró està restringida per llei.

Tenen la consideració d'interessats legítims: el mateix veí a qui es refereixen les dades de l'empadronament, les autoritats responsables d'alguna Administració pública que necessiti informació sobre el padró en l'exercici de les seves competències legals, i els jutges i tribunals de justícia.

Les recerques per raons juridicoadministratives s'han d'efectuar a través d'un escrit adreçat a l'Arxiu de població, mitjançant una instància raonada en què s'exposi amb detall la informació que es demana i els motius de la consulta, i s'ha d'aportar la documentació acreditativa.