Reobertura del servei de consulta externa

L’Arxiu Municipal Contemporani reprèn el servei de consulta amb les mateixes mesures especials establertes arran de l’evolució de la COVID-19:

La consulta de la documentació es limita a 3 unitats documentals per persona, i tant l’aforament com el temps d’estada a la sala de consulta queden limitats.

L’agenda electrònica per a sol·licitar cita prèvia temporalment resta tancada, fins a  nou avís. Les consultes s’atendran pel canal establert  a l’efecte i per rigorós ordre d’entrada. Preferentment es donarà curs aquellesmpeticions vinculades a procediments administratius, notarials, registrals i judicials de forma telemàtica, i només de forma presencial en aquells casos que no es pugui resoldre per aquesta via.

https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=ARXIU_MPAL_CONTEMPORANI&detall=3777

 

Moltes gràcies per la col·laboració.