Seu central - Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Autobús: 45, 120, 59, V15, V17, V13

Metro:  Jaume I(L4) i Liceu (L3)

Bicing:

Estació 379, plaça Sant Miquel 4

Estació 36, av. De la Catedral 6

Estació 51, plaça Carles Pi i Sunyer

 

Adreça: Bisbe Caçador, 4  -  08002 - Barcelona

Telèfon: 932 562 747

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca

 

 

 

Localització: