Tancament temporal del servei de consulta externa de l’Arxiu Municipal Contemporani

Durant el període comprés entre el 28 de desembre de 2020 i el 6 de gener de 2021 el servei de consulta externa presencial i telemàtic romandrà tancat, per tant les peticions que arribin des de qualsevol dels canals establerts no podran ser ateses.

Continuen actives les mesures especials establerts arran de l’evolució de la COVID-19. Els canvis que es produeixin sobre les condicions de la consulta de la documentació s’anirà actualitzant a la pàgina web de l’Arxiu Municipal Contemporani.