Visites comentades

Oferim la possibilitat de conèixer el funcionament intern de l’AMCB, les instal·lacions i la riquesa del fons documental que custodiem, a grups com a màxim de 15 persones: entitats docents, culturals, socials, universitàries i altres col·lectius.

Les visites s'han de sol·licitar per correu electrònic, fax o telèfon, o bé emplenant el formulari, i seran ateses d'acord amb la disponibilitat de l'AMCB.

Documents