Durant la campanya electoral de les municipals del 1909, Puig i Cadafalch va explicar, en un discurs pronunciat a Berlín, la seva visió d’una nova Barcelona que «en uns quant anys podria, ser una Brussel·les del Migdia [...] aquella gran Barcelona, somniada tantes vegades [...] estenent-se ordenada y monumental»; en definitiva, la ciutat que havia de recuperar el seu paper de cap i casal, emblema de la reconstrucció nacional de Catalunya.

Aquest afany transformador ens ha deixat el seu testimoni arreu de la ciutat en forma d’edificis i espais públics, però la seva empremta també la podem trobar concentrada en aquest Arxiu Municipal Contemporani, on s’aplega, a banda dels projectes arquitectònics ben coneguts per tothom, una rica documentació generada per la seva participació en diferents aspectes de la vida municipal.

El propòsit d’aquesta exposició, doncs, és mostrar una part representativa d’aquest variat fons documental dividida en tres àmbits principals: el primer, centrat en els edificis encarregats per clients particulars; el segon, on s’explica la tasca de Puig com a membre de l’Ajuntament de Barcelona, i el tercer, on es presenta la seva participació en els grans projectes de transformació urbana.