«El primer Ajuntament de Barcelona va portar a terme la política que va denominar «de sargir», és a dir, de netejar ferides urbanes, de recosir-les, de posar-hi pedaços; però de recosir el teixit urbà buscant la dignificació de la ciutat»
Narcís Serra, Barcelona, 1979-2004: vint-i-cinc anys de transformacions, Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 25 de març de 2004.

«Imagineu-vos la sensació que teníem aquell dia del mes d’abril de l’any 1979, amb consciència del fet que érem els primers demòcrates que hi entràvem des de l’època de la República, de la Guerra civil. Tot estava per fer i no en teníem ni idea. La nostra experiència d’Administració pública era l’altre cantó, era la plaça.»
Enric Truñó, a Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya. 4. Els joves de la Transició, Rafael Aracil, Andreu Mayayo i Antoni Segura (eds); Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2003.

«El primer any no teníem ni pressupost i ens deien que moltes coses no les podíem fer perquè no estaven previstes en la llei»
Francesca Masgoret, El Periódico, 2 novembre 2018.

«Aleshores miràvem de fer-ho bé entre tots, perquè la democràcia havia d’arrelar, i si no ho fèiem be, la podríem vessar.»
Carles Güell de Sentmenat, a Trenta anys al servei de Barcelona, Eugeni Madueño; Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2009.

«Estic satisfet de l’ordre que vam imposar a la hisenda municipal. Després de molts esforços vam arribar a aclarir les coses, i exposar al govern central les peticions que havíem de fer.»
Antoni Comas, a Trenta anys al servei de Barcelona, Eugeni Madueño; Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2009.

«Governar, governar, vaig governar molt poc, però vaig ser-hi. Però va ser suficient per adonar-me que era un moment molt complicat...»
Joan Hortalà, a Trenta anys al servei de Barcelona, Eugeni Madueño; Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2009.

«Les persones han d’estar sempre al capdavant de totes les reflexions sobre com ha de ser la ciutat»
Miguel Bonilla, a Trenta anys al servei de Barcelona, Eugeni Madueño; Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2009.