Main Centre - Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Bus: 45, 120, 59, V15, V17, V13

Metro:  Jaume I(L4) i Liceu (L3)

Bicing:

Bicycle park 379, Pl. Sant Miquel 4

Bicycle park 36, av. De la Catedral 6

Bicycle park 51,  Pl. Carles Pi i Sunyer

 

Adress: Bisbe Caçador, 4  -  08002 - Barcelona

Phone: 932 562 747

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/en

 

 

 

Location: