Barcelona Cultura

ÀMBIT 1 - A LA RECERCA D'UNA DIADA NACIONAL PER A CATALUNYA: ELS INICIS (1899-1930)

Les primeres fotografies de la commemoració de l'Onze de Setembre mostren la diversitat d'espais en els quals se celebrà la jornada. El desplaçament dels actes commemoratius des del passeig de Sant Joan fins al xamfrà d'Alí Bei amb la ronda de Sant Pere corrobora el consens progressiu que despertà la celebració de la Diada entre els catalanistes. No obstant això, en aquells primers anys del segle s'impulsaren altres jornades commemoratives, com ara la Festa Nacional Catalana (1905 i 1907), que rememorava el Corpus de Sang de 1640. Les imatges de la celebració de la Diada reflecteixen el caràcter reivindicatiu i plural de la commemoració, que desafià el centralisme progressiu dels governs del règim de la Restauració. La tensió social i política quedà palesa en el control i les detencions que es produïren durant els actes de commemoració. La Diada es va prohibir el 1909 arran de la Setmana Tràgica i també durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera, i es va restablir durant la «dictablanda» del general Dámaso Berenguer, tot i que el catalanisme popular no hi participà.