Barcelona Cultura
A propòsit de l'11 de Setembre

Organització
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

Direcció
Jordi Serchs i Serra, cap de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Comissaris
Jordi Calafell / AFB
Jordi Roca Vernet

Correcció lingüística i traduccions
T&S. Traducciones y tratamiento de la documentación, SL
Consorci per a la Normalització Lingüística