Esteu aquí

La sostenibilitat a l’AFB

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona  implementa criteris ambientals en el funcionament habitual del centre i en les accions que es realitzen en la seva seu.

L' AFB l'any 2016 va obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que otorga la Generalitat de Catalunya i l'any 2021 hem aconseguit la renovació  del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

L'any 2019  es va instal·lar un sistema de generació fotovoltaica al terrat de l’edifici del Convent de Sant Agustí, edifici municipal on hi ha ubicat l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis municipals, i del Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona que promou l’aprofitament de les cobertes i l'espai públic com a espais de generació d’energia.

El Convent de Sant Agustí és el primer edifici municipal amb una placa d’energia solar per a l’autoconsum que s’ha construït amb la inversió de la ciutadania. El projecte vol incentivar un rol actiu dels veïns i les veïnes en l’evolució cap a un nou model energètic més sostenible.

La instal·lació fotovoltaica genera 38.880 kWh, l’electricitat equivalent a la necessària per cobrir les necessitats de disset llars, i es destina a l’autoconsum del mateix edifici. A més, permet reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, amb un estalvi anual de 14.700 quilograms de CO2.