Esteu aquí

Ingrés de fotografies a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Ingrés de fotografies a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Ingrés de fotografies per donació i cessió en comodat l'any 2021

L’any 2021 han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona per donació i cessió en comodat un total de 203.774 fotografies , 2 visors estereoscòpics, una càmera de fotos, un trípode, material de laboratori i un projector de diapositives domèstic.

Amb l’increment de fotografies de l’any 2021, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva actualment 3.485.278 fotografies.