Esteu aquí

Publicacions

Autor/s:
Jordi Calafell Garrigosa / Maribel Mata
Any:
2022
Preu:
--
Idioma de publicació:
Català
Autor/s:
Núria F. Rius
Any:
2022
Preu:
--
Idioma de publicació:
Català
Autor/s:
Jordi Calafell Garrigosa / Manolo Laguillo Menéndez
Any:
2021
Preu:
Idioma de publicació:
Català amb traducció de textos al castellà
 es veu roba estesa en una casa del barri Xino
Autor/s:
Dolors Rodriguez Roig- Itziar González Virós
Any:
2021
Preu:
-
Idioma de publicació:
Catala amb traducció al castellà dels textos
Autor/s:
MOLINER, Sandra / TORRELLA, Rafel
Any:
2020
Preu:
--
Idioma de publicació:
Versió en català i versió en castellà
Autor/s:
Andrés Antebi / Pablo Gonzàlez / Teresa Ferré / Roger Adam
Any:
2020
Preu:
20€
Idioma de publicació:
Català amb textos en castellà
Autor/s:
Jordi Calafell / Rafel Torrella
Any:
2019
Preu:
-
Idioma de publicació:
versió en català i versió en castellà
Portada del catàleg on es veu retratats Tarradellas, Portabella i Annié Settimó
Autor/s:
Lluís Saura Martí i Jaume Vidal Oliveras
Any:
2018
Preu:
20 €
Idioma de publicació:
Català amb traducció de textos en castellà
Foto en blanc i negre del carrer den Carabassa amb gent treballant tancant capses de fusta
Autor/s:
Isabel Segura Soriano / Victòria Bonet Carbonell
Any:
2018
Preu:
20 €
Idioma de publicació:
Català amb traducció de textos en castellà
Autor/s:
Laura Terré, Mercè Tatjer i Jordi Calafell.
Any:
2017
Preu:
19,50 €
Idioma de publicació:
Català, amb traducció de textos al castellà i anglès
Autor/s:
Clara Beltrán, Ernest Ortoll, Montse Torras i Rafel Torrellla
Any:
2017
Preu:
15€
Idioma de publicació:
Català
Autor/s:
Cristina Zelich, Salvador del Carril Helguera
Any:
2016
Preu:
27 €
Idioma de publicació:
Català/ English castellà/ English
Autor/s:
Pablo González, Andrés Antebi, Teresa Ferré, Jordi Calafell, Xavier Antich
Any:
2015
Preu:
26 €
Idioma de publicació:
Català amb traducció dels textos al castellà
Autor/s:
Rafel Torrella, Maria de los Santos García Felguera, Jep Martí Baiget, Joan Ferrer...
Any:
2014
Preu:
10€
Idioma de publicació:
Català amb traducció textos en castellà
Autor/s:
Maria de los Santos García Felguera, Francesc Tàpia, Blanca Giribet, Pep Parer,...
Any:
2014
Preu:
5€
Idioma de publicació:
Català
Autor/s:
Jaume Subirana i Rafel Torrella
Any:
2013
Preu:
10€
Idioma de publicació:
Català amb traducció dels textos en castellà
Autor/s:
Núria F. Rius
Any:
2013
Preu:
5€
Idioma de publicació:
Català
Autor/s:
Jordi Calafell, Xavier Theros, Judit Carrera
Any:
2012
Preu:
12 €
Idioma de publicació:
Català, amb textos en castellà
Autor/s:
Mark Klett, Ricard Martínez, Jordi Calafell i Natasha Christia
Any:
2012
Preu:
12 €
Idioma de publicació:
Català, amb textes en castellà i anglès
Autor/s:
Jesús Ulled i Jordi Calafell
Any:
2011
Preu:
35 €
Idioma de publicació:
Versió en català i versió en castellà
Autor/s:
Maria de los Santos Garcia Felguera
Any:
2011
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català (traducció textos en castellà)
Autor/s:
Daniel Giralt-Miracle i Roser Martínez Rochina
Any:
2010
Preu:
29,50 €
Idioma de publicació:
Català i castellà
Autor/s:
Rafel Torrella - Marta Delclós
Any:
2010
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català (traducció textos en castellà)
Autor/s:
Enric Ucelay-Da Cal i Jordi Calafell
Any:
2009
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català (traducció textos en castellà)
Autor/s:
Rafel Torrella i David Iglésias
Any:
2008
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català (traducció textos en castellà)
Autor/s:
J. Oriol Granados, Jordi Calafell i Rafel Torrella
Any:
2007
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català (traducció textos en castellà)
Autor/s:
Sílvia Domènech (dir.), Rafel Torrella i Montserrat Ruiz
Any:
2007
Preu:
18 €
Idioma de publicació:
Català
Autor/s:
Jordi Calafell
Any:
2006
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català
Autor/s:
Rafel Torrella, Josep M. Cadena, Jon Letamendi, Jean-Claude Seguin i Jordi Calafell
Any:
2000
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català (traducció textos en castellà i anglès)
Autor/s:
Isidre Bravo, Jordi Calafell i Sílvia Domènech
Any:
1998
Preu:
10 €
Idioma de publicació:
Català (traducció textos en anglès)