Arxiu FotogrÓfic de Barcelona
© 2013 Arxiu Fotogràfic de Barcelona | Consulta i Venda d'Imatges | Segueix-nos a Facebook | Comparteix:
Barcelona - Entorn 1900
Organització
Arxiu Fotogràfic de Barcelona - Institut de Cultura de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Cap del projecte
Jordi Serchs i Serra, cap de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Guió i selecció de fotografies
Rafel Torrella i Reñé (AFB)

Reproduccions fotogràfiques
Jordi Calafell i Garrigosa (AFB)

Disseny i Programació Web
Roger Subirats (Razgo)

Correcció lingüística
Consorci per a la Normalització Lingüística

Agraïments
Santi Barjau. Àmbit de Gràfics de l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona

Entorn 1900