Antoni Capella, Fotògraf de societat 1955 -1980
Huellas - Humberto Rivas
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Agraïments
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona agraeix a María Helguera i a Salvador del Carril la seva col·laboració en el projecte.

Organització 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
– Institut de Cultura de Barcelona

Cap del projecte 
Jordi Serchs i Serra,
cap de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Coordinació
Jordi Calafell / AFB
Mariona Teruel / AFB

Comunicació 
Mariona Teruel / AFB

Equip de suport  
Montserrat Ruiz / AFB
Maria Mena / AFB
David Garcia / AFB

Conservació preventiva
Rafel Torrella / AFB

Tiratge analògic
Jordi Laffite / Sabaté
Jaume Figueras / Sabaté

Administració
Albert Gil / AFB
Josep Maria Sánchez / AFB

Projecció audiovisual 
Rosa Preto

Disseny gràfic 
Julia Rubé/ Tinta en lata

Disseny Exposició virtual
Roger Subirats / Razgo.net

Producció i muntatge de l’exposició
Maud Gran Format

Correcció lingüística i traduccions
T&S.Traducciones y tratamiento de la documentación, SL