Barcelona Cultura
AFB

Refotografiar
Barcelona amb

Mark Klett

Logo Arqueologia Logo After Foto
Colˇlabora
Logo Institut de Cultura Logo Arxiu Historic
Patrocina
Logo HP Logo chic&basic Born Logo Com Rādio Logo EPC-Periodico

REFOTOGRAFIAR BARCELONA AMB MARK KLETT

El novembre del 2010, l'Arxiu Fotogrāfic de Barcelona i Arqueologia del Punt de Vista van convocar, en el marc d'AfterFoto, una triple activitat docent anomenada Working across time: Rephotographing images of place, que va impartir el fotōgraf nord-americā Mark Klett.

Working across time es va basar en la refotografia, un gčnere meticulķs que consisteix a tornar a fotografiar una escena prčviament enregistrada tractant d'evidenciar el pas del temps mitjançant la confrontaciķ de diverses imatges obtingudes al mateix lloc i en moments diferents. Tanmateix, refotografiar no és tan sols tornar a fer una fotografia, ja que requereix partir d'una selecciķ de material histōric i dur a terme una investigaciķ per tal de tornar a colˇlocar la cāmera on algú ho va fer abans que nosaltres. En aquest sentit, la nova fotografia que s'obté és el producte subsidiari d'una meditaciķ sobre tres subjectes: el que ha fet la primera fotografia, el que ha realitzat la segona i el que observa ambdues.

Panorāmica de Mark Klett

El projecte ha proporcionat un material per al catāleg i l'exposiciķ que recull, d'una banda, les dues fotografies panorāmiques que Mark Klett va realitzar des de Montjuīc per encārrec de l'Arxiu Fotogrāfic de Barcelona i, d'altra banda, els projectes que els assistents al taller van iniciar durant l'estada de Klett a Barcelona. El conjunt dels treballs que es mostren ofereix una reflexiķ sobre els canvis significatius de la ciutat al llarg del temps, i es presenta aquí juntament amb el material histōric del qual ha partit. L'Arxiu Fotogrāfic de Barcelona disposa d'una colˇlecciķ d'imatges que constitueix un document essencial per entendre la metamorfosi del teixit urbā i social de Barcelona. En finalitzar l'exposiciķ, les obres de tots els participants en el projecte ingressaran a l'Arxiu i passaran a formar part del patrimoni fotogrāfic de la nostra ciutat.