Cita prèvia per a la consulta a l'AHCB

Entradeta: 
Les noves normes de seguretat establertes comporten canvis en la consulta de la documentació que la limita a 5 unitats documentals per persona. També està restringit l’aforament a la sala.

A partir del març es pot demanar cita prèvia per a la consulta de fons, via telemàtica pel canal següent:   

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001448

Per a altres consultes, ho podeu fer a: IRIS

o bé per mail a:   arxiuhistoricsalaconsulta@bcn.cat

 

Informació del servei de la Sala de Consulta:

  • La forma prioritària de resoldre les consultes serà la telemàtica.
  • Horari actual per atendre les consultes presencials amb cita previa:  de dilluns a divendres entre les 10 i les 14 hores i dilluns, dimarts i dijous entre les  15 a 19.30 hores.
  • La informació s’anirà actualitzant en aquesta pàgina a mesura que es vagin produint canvis.

 

Recursos en línia: