Cervantes i Barcelona. Edicions barcelonines del Quixot, 1755-1974

Data de publicació del document: 
09/04/2021
Any del document original: 
1755

A la segona part del seu Quixot, publicada l’any 1615, Cervantes va fer de Barcelona una ciutat literària per excel·lència. Ja abans, la capital catalana havia estat present en la seva obra amb referències més breus a La Galatea (1585) i Las dos doncellas (1613) i ho tornaria a fer, de manera pòstuma, a Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617). Els lectors catalans que volien llegir el Quixot ho van fer majoritàriament amb obres impreses a Madrid fins que, a principis del segle XVIII, els editors barcelonins també van començar a publicar les seves pròpies edicions a partir de 1704. Mig segle més tard l’impressor Joan Jolis la va comercialitzar en quatre volums il·lustrats en format de butxaca, que va ser un èxit comercial: “con esto se logra el poderse traer consigo en el paseo o en el campo, en donde puede entretenerse el curioso”, afirmava l’editor. Aquesta és l’edició més antiga conservada a la Biblioteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat.

No va ser fins al 1882 que es va traduir, per primera vegada, de manera íntegra en llengua catalana. El seu autor fou Eduard Tàmaro. S’arribà a publicar la primera part de l’obra, que aquí presentem en l’exemplar que pertanyia a la biblioteca privada de Narcís Oller; la segona part va romandre inèdita. Una dècada més tard, Antoni de Bulbena versionava de nou el Quixot en català. El seu text protagonitzaria novament una edició de butxaca l’any 1930 i és la versió catalana del Quixot publicada habitualment encara en el nostre segle XXI.

A Barcelona també fou on es van publicar per primera vegada en un sol tom la primera i la segona parts juntes, l’any 1617, i també on el 1871-1873 es va publicar la primera edició facsímil de l’edició prínceps de 1605. Els seus promotors, encapçalats per Francesc López Fabra, l’anunciaven com la “primera obra reproducida en el mundo por la foto-tipografia”. Es van editar 1605 exemplars per al mercat espanyol i un miler més per a l’internacional: “Ante la Academia de Buenas Letras y el Ateneo Barcelonés se principia la impresión e inutilizan las planchas”, resava la seva publicitat comercial. La Biblioteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat conserva un exemplar, el número 190.

Hi ha llibres que es poden trobar a diverses biblioteques i d’altres que, pel seu valor afegit, són documents d’arxiu únics. Aquest és el cas d’una edició del Quixot editada a Madrid l’any 1844 per Gabinete Literario. Va ingressar a l’Arxiu Històric de la Ciutat com un dels volums de la biblioteca privada de la dona de l’escriptor i dibuixant Apel·les Mestres (1854-1936): va ser l’últim llibre que ella, la francesa Laura Radenez, va llegir abans de caure greument malalta. A les guardes del llibre, l’artista va fer una anotació en què deixava constància —en llengua francesa— de l’entranyable història personal que aquell llibre tenia per a la parella: “Aquest llibre ha estat l’últim llegit per Laura. Cada dia em llegia algunes pàgines a l’espera que ens cridessin per anar a sopar. Estava a la pàgina 244 quan va emmalaltir —6 de novembre de 1919— per no recuperar-se mai més. Va morir el 23 d’abril de 1920. La tarjeta postal —que li havia lliurat el servei de correus i que es troba a la pàgina 244— era el punt de lectura que ella hi situava tots els dies. I encara hi és! Apel·les Mestres, 1 de novembre de 1920”. Cent anys després, continua al seu lloc…

La Biblioteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat està formada per llibres de totes les matèries. Des de la seva creació es va donar prioritat a la col·lecció local, amb gran interès per les obres impreses o editades a Barcelona sobre qualsevol disciplina i molt especialment pels llibres de temàtica barcelonina (història, art, urbanisme, arquitectura, etc.). Però també des dels seus orígens la Biblioteca es va veure molt afavorida pels diversos llegats i donacions de biblioteques privades que van enriquir els fons amb obres de continguts diversos i amb llibres bellament editats. Destaquen la biblioteca d'Agustí Massana, especialitzada en indumentària i arts sumptuàries; la d'Eduard Toda amb relats de viatges i obres de temes hispànics; la de Rossend Serra Pagès d'obres sobre folklore; i, com hem vist, també les biblioteques de Narcís Oller i Apel·les Mestres amb obres literàries i les edicions de les seves obres.

Citació dels documents exposats:

Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha. Barcelona: Juan Jolis, [1755], 4 vol.

Historia del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Barcelona: Impr. de Sierra y Martí, 1808-1814, 6 vol.

El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona: Impr. de A. Bergnes y Compañía, 1832. (Biblioteca selecta, portátil y económica), 6 vol.

El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha . Nueva ed. conforme en todo á la última de la Real Academia Española y con notas de D. J. A. Pellicer. Barcelona: Impr. de la Viuda é Hijos de Gorchs, 1832, 4 vol.

L'ingeniós hidalgo don Quixot de la Mancha, traduhit à la llengua catalana per Eduart Tàmaro. Barcelona: Estampa de Cristófol Miró, 1882.

L'enginyós cavaller don Quixot de la Manxa; traslladat á nostra llengua materna y en algunes partides lliurement exposat per Antoni Bulbena y Tusell. Barcelona: Tip. de F. Altés, 1891.

L'enginyós cavaller don Quixot de la Mancha; traducció de Antoni Bulbena i Tosell; i amb un pròleg de Joan Givanel i Mas. Barcelona: Antoni López, [1930], 3 vol.
 

Més informació:

 

Relació d'edicions del Quixot conservades a la Biblioteca de l'AHCB:

Edicions del Quixot a la biblioteca AHCB

Primera edició en català, a càrrec d’Eduard Tàmaro, 1882:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lingenios-hidalgo-don-quixot-de-la-mancha--0/html/

Estudi de Francesc Carreras Candi sobre el cervantisme a Barcelona, 1895:

https://arxiuhistoric.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=168010&MagNo=168010

Miguel de Cervantes. Fragment reproduhit de la primera edició del Don Quixòt de la Manxa. Barcelona : Estampa La Catalana, de Jaume Puigventós, 1890.

https://arxiuhistoric.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=168011&MagNo=16...

Notes de lectura sobre Cervantes i Barcelona:

https://crai.ub.edu/es/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/universo-cervantes/barcelona

Catàleg complet de les obres de Cervantes:

http://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_de_cervantes/obras_completas/