El llibre de les fonts

Data de publicació del document: 
20/01/2023
Any del document original: 
1650

Es tracta d’un manuscrit municipal on es posa de manifest la voluntat del govern de la ciutat al segle XVII per ampliar i millorar la xarxa de subministrament i distribució d’aigua degut als episodis de sequera que es produeixen sovint a la ciutat a partir de 1627. El subministrament d’aigua era molt import, tant pel consum d’aigua de boca com per fer el pa i la neteja de la ciutat.  L’aigua que abastia Barcelona procedia de pous i de les mines de Collserola i del rec comtal.

El mestre de les fonts era un càrrec oficial que tenia cura de la captació, canalització i manteniment  de l’aigua de boca a Barcelona; s’ocupava de vigilar que no faltes aigua a les fonts i places de la Ciutat i d’assegurar que les mines i el sistema de canonades estesin en bones condicions i funcionessin correctament.

El Llibre de les Fonts va ser encarregat pel Consell de Cent a Francesc Socies mestre de les fonts de la ciutat, l’any 1648.  Proper a la seva jubilació, Francesc Socies, recull en el manuscrit el seu coneixement i experiència professional adquirida al llarg dels 30 anys com a mestre de les fons de la Ciutat. Descriu amb detall i precisió la xarxa hidràulica de l’aigua de boca de Barcelona que en aquell moment estava formada per mines d’aigua, tant exteriors com subterrànies, espiralls, respiradors i fonts.

Es va escriure sobre paper i té unes mides de 35x30 cm. Enquadernat amb cuir marró repussat, les tapes estan decorades amb motius florals i l’escut de la ciutat en daurat. Es pot tancar gràcies a dos fermalls metàl·lics.

Dedicat a la Mare de Deu del Pilar del retaule de l’església de Sant Jaume i apareix dibuixada a la primera pàgina del manuscrit. Conté 262 folis numerats i escrits i el conformen 116 capítols i dos apèndix. Molts capítols inclouen el dibuix esquemàtic de la portella descrita. En els folis inicials hi ha: la portada amb el títol i l'escut de la ciutat, el nom dels consellers i dels obrers de l'any corrent.

Es tracta d’un document manuscrit imprescindible per la història de Barcelona que a manera de memòria municipal permet conèixer com era la Barcelona del segle XVII.

 

Més informació:

Sèrie manuscrits municipals dels fons de CCAM de l’AHCB:

Clicant aquí

El pòdcast de l’Arxiu Municipal de Barcelona AMB paraula d’arxiu:

Clicant aquí

Maria Antònia Martí Escayol ; Santiago Gorostiza, Xavier Cazeneuve (coordinadors). El Llibre de les fonts. Aigua, clima i societat a la Barcelona del segle XVII. Ajuntament de Barcelona i Editorials Afers, 2022:

Clicant aquí