La qüestió del cementiri nou a l’Esquella de la Torratxa

Data de publicació del document: 
25/04/2020
Any del document original: 
1879

El Cementiri nou, actualment Cementiri de Montjuïc o Cementiri del Sud-oest, és el més gran de la nostra ciutat. Els petits cementiris que hi havia abans de la construcció del Cementiri nou, com els de Sant Andreu, Sant Gervasi, Horta, Sants o, el més gran de tots, del Poblenou, ja no disposaven de suficient espai per a nous enterraments. Les epidèmies que havia patit la ciutat ens els últims cent anys havien agreujat el problema: febre groga el 1803 i el 1821, còlera  el 1834, 1853 i 1865 i de nou febre groga el 1870.

Aquesta situació va generar molta polèmica a la ciutat durant anys i les publicacions de l’època recollien el sentir dels barcelonins respecte al que van anomenar «la qüestió del cementiri», tant pel que fa a la manca d’espai disponible als cementiris existents com a la ubicació del nou cementiri. Els barcelonins i barcelonines no volien que es fes en els terrenys de la Torre dels Pardals, entre Horta i Sant Andreu, perquè el vent hi podia portar males olors a la ciutat i perquè hi passaven les aigües potables de Montcada i Dos Rius que proveïen d’aigua la ciutat.

Aquest dibuix d'Apel·les Mestres, i els altres que hem seleccionat, van ser publicats a la revista satírica L’Esquella de la Torratxa que es va editar a Barcelona de 1872 fins el 1939. Era una revista molt popular i es va fer ressò del problema dels cementiris de la ciutat durant uns quants anys, amb acudits i dibuixos satírics.
Finalment, el cementiri nou es va construir a la muntanya de Montjuïc. El projecte va ser encarregat a l’arquitecte municipal Leandre Albareda i va ser inaugurat el 17 de març de 1883. La primera persona enterrada al cementiri va ser José F. Fonrodona i Vila el 19 de març de 1883.

Per saber més

Si us interessa saber més sobre aquest tema, podeu consultar la premsa històrica de l’època a l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Us recomanem títols de revistes com Lo Nunci (1877-1883), L’Esquella de la Torratxa (1872-1939) o La Campana de Gràcia (1870-1934), així com també diaris com Diario de Barcelona (1792-1993), La Publicidad (1878-1939), El Correo catalán (1876-1985), Diari català (1879-1881) o La Vanguardia (1881-). Trobareu aquests i altres títols al nostre catàleg i molts d'ells digitalitzats en els portals següents:

Portals de premsa digitalitzada:

Us volem recomanar la lectura d’altres publicacions al voltant de la polèmica «qüestió del cementiri nou» i el propi cementiri de Montjuïc.

 • A.F.M. Los cementerios barceloneses: la gran necrópolis del sudoeste: actualidad y futuro de la Ciudad de los muertos. Gaseta Municipal. Suplement núm. 2, novembre 1953, pàgines 3-7.
 • Aguado, Neus. Guia del Cementiri de Montjuïc. Barcelona : Institut Municipal dels Serveis Funeraris de Barcelona,1992. 
 • Cementiri de Montjuïc, El: somnis de Barcelona. Barcelona : Ajuntament : Cementiris de Barcelona, [2008]. 
 • Esquella de la Torratxa, La. Núm. 60, 13 març 1880, pàgina 3. Crítica en contra de posar el nou cementiri als terrenys de la Torre dels Aucells, Horta. https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1203...
 • Esquella de la Torratxa, La. Núm. 60, 13 novembre 1880, pàgina 3. Joc de paraules al voltant de la necessitat d’enterrar els difunts al cementiri de Sants per manca d’espai.  https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1203...
 • Junta Municipal de Cementerios de Barcelona. Reglamento provisional para el cementerio del sud-oeste. Barcelona : Est. Tip. Suc. Ramírez, 1883. 
 • Nunci, Lo: fará, al menos, una crida cada setmana. Crida 148, 26 juny 1880, pàgina 4. Els cementiris estan col·lapsats.  https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1073493
 • Nunci, Lo: fará, al menos, una crida cada setmana. Crida 171, 4 desembre 1880, pàgina 4. Crítica en contra de posar el nou cementiri a la zona de la Torre dels Pardals. https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1073...
 • Nunci, Lo: fará, al menos, una crida cada setmana. Crida 288, 17 març 1883, pàgina 2. Poema d’un mort el dia de la inauguració del nou cementiri. https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1073773
 • Roca i Blanch, Estanislau. Montjuïc : la muntanya de la ciutat. Barcelona : Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., 1994. 
 • Sotillos, Ángel. Guía práctica del cementerio nuevo (sud-oeste). Barcelona : Librería religiosa, 1920.
 • Termens, Ramón. Los cementerios de Barcelona. Suplemento ilustrado de la Gaceta Municipal, any 3, núm. 35, novembre 1957.