Plànol de la Barcelona del 1917

Data de publicació del document: 
02/11/2022
Any del document original: 
1917

Coincidint amb la celebració de les V Jornades d’Història de la Cartografia de Barcelona, coorganitzades per l’Arxiu Històric de la Ciutat i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es presenta el nou document del mes de l’AHCB: un plànol turístic de Barcelona editat per Regina Hotel l’any 1917, amb motiu de la inauguració d’aquest nou establiment al carrer de Bergara. El plànol mostra la centralitat del nou hotel respecte d’alguns atractius urbans, com ara el barri monumental de la Ribera, el port marítim per on arribaven bona part dels visitants estrangers i el recinte de la fallida Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques, que havia de suposar un revulsiu per a l’economia urbana i que finalment es va transformar en l’Exposició Internacional del 1929.

 

A la segona meitat del segle XIX van aparèixer per primera vegada plànols com a vehicle publicitari i reclam per a una nova societat de consum, que implicaven una democratització de la cartografia urbana, posada a partir d’aleshores a l’abast de la ciutadania. Poden ser anomenats plànols publicitaris, tot i que eren coneguts també com a anunciadors, comercials, industrials, etc. Creats amb una doble funció, informar i persuadir, la producció i circulació d’aquests mapes comercials entre la població reflecteix l’evolució de les arts gràfiques i dels criteris de la publicitat. Això va implicar la democratització d’una cartografia urbana que es posa a l’abast de la ciutadania.

 

L’abast cronològic de la present aproximació a la cartografia urbana de Barcelona que conté publicitat va des dels primers mapes localitzats en calendaris i almanacs de la dècada de 1860 fins a la publicitat dels grans establiments comercials i hotelers, que des de les darreries del segle XIX van esdevenir patrocinadors actius de mapes, que van culminar arran de l’Exposició Internacional del 1929, poc abans de la caiguda de la monarquia d’Alfons XIII, el 1931.

 

Els documents cartogràfics ressenyats han estat seleccionats entre els fons i col·leccions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Es tracta de cartografia impresa sobre suport de paper de baixa qualitat, concebuda en moltes ocasions com un obsequi, que informa sobre els establiments, les activitats comercials i els productes existents en el moment de la concepció. En el seu temps, aquesta cartografia de consum massiu va ser utilitzada quotidianament per desplaçar-se per la ciutat. Amb el pas dels anys, s’ha convertit en un testimoni i en una eina pedagògica que il·lustra canvis de tota mena a la ciutat.

 

Barcelona va ser una ciutat pionera en el camp de la publicitat a l’Estat espanyol, amb nombrosos centres d’anuncis i agències de publicitat, com ara l’Agència Colubi (especialitzada en productes d’importació), els plànols de Barcelona que van formar part de l’Atlas general de planos de las 49 capitales de España i els mapes industrials de Calvet i Boix, entre d’altres. Els grans esdeveniments internacionals que van tenir lloc a Barcelona, com l’Exposició Universal del 1888 i l’Exposició Internacional del 1929, van popularitzar les vistes panoràmiques de la ciutat i la irrupció dels mapes pictòrics. Finalment, cal no oblidar els planómetros®, enginys cartogràfics precursors dels actuals navegadors.

 

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya organitzen, per cinquena vegada, unes jornades sobre història de la cartografia de Barcelona, que tenen lloc des del 2010 i que han donat com a fruit quatre volums amb un conjunt de 36 estudis. Una vegada més, i durant dos dies, un grup d’especialistes ofereix noves aportacions sobre les representacions cartogràfiques de la ciutat, tenint ben presents els resultats ja assolits en etapes anteriors.

 

Més informació:

Notícia sobre les V Jornades d'Història de la cartografia de Barcelona:

Clicant aquí

Programa de les V Jornades d'Història de la cartografia de Barcelona:

Clicant aquí

Enregistrament de les sessions en streaming de les V Jornades d'Història de la cartografia de Barcelona:

3/11 a partir de les 9.15h clicant aquí

3/11 a partir de les 16h clicant aquí

4/11 a partir de les 9.15h clicant aquí

 

Web de l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:

clicant aquí