Revista Debat gai

Data de publicació del document: 
06/09/2023
Any del document original: 
1978

L’any 1978 el Front d’Alliberament Gai de Catalunya va començar a publicar la revista Debat gai, un espai on compartir allò que feia el FAGC i, sobretot, per apropar al col·lectiu textos de reflexió de col·lectius homosexuals revolucionaris d’arreu del món. La presentació del primer número, composat per 10 fulls ciclostilats i grapats, expressava dos objectius: “conscienciar la gran massa de gais i lesbianes de llur opressió” i “aprofundir en el lligam que hi ha entre la lluita per l’alliberament sexual i la lluita pel socialisme”. Per això incorporava articles traduïts d’activistes britànics sobre la crisi del Gay Liberation Front i “l’auto-opressió homosexual”, el manifest “La dona que s’identifica com a dona” del col·lectiu estatunidenc Radicalesbians, un article d’Héctor Anabitarte Rivas i Ricardo Lorenzo Sanz, del Frente de Liberación Homosexual argentí a l’exili, i una traducció del pensador radical italià Mario Mieli.

El primer número de Debat gai, després de mesos de preparació, s’acaba publicant en un moment de crisi dins el FAGC. Com expliquen al final de l’editorial, el front va patir l’escissió de diversos dels seus membres el març del 1978. Uns mesos més tard, publiquen un número extra de Debat gai, molt enfocat a parlar de la manifestació del juny d’aquell any i dels conflictes en el si del moviment, especialment amb la Coordinadora de Col·lectius per l’Alliberament Gai (CCAG), que plantejava les seves crítiques al FAGC des de la seva revista La Pluma, també disponible en els fons de l’arxiu.

A partir del número 2, Debat gai pren format de revistes, amb més pàgines, impreses en paper rosa i amb unes marietes al peu indicant la numeració de les pàgines. Més enllà dels textos traduïts —en general per Lubara Guilver, pseudònim d’Eliseu Picó, que també tenia una secció pròpia a la revista—, a partir d’aquest número comencen a aparèixer debats locals, com les reivindicacions de la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE), que protagonitzen la portada del segon Debat gai. El tercer número posa el focus en la lluita per la legalització del FAGC, i el quart i últim d’aquesta època recull temàtiques més diverses.

A banda de Debat gai, l’hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona compta amb diversos títols impulsats des dels moviments LGTBIQ+. D’entrada, altres publicacions impulsades pel FAGC, com Infogai (1979), Homosexualitats (1987), la revista Eh tu! Mira (1989) del grup de Joves per l’Alliberament Gai, o la segona època de Debat gai (2000). Però també hi són presents publicacions d’altres col·lectius, com les revistes La Pluma, de la CCAG, o Lambda, de l’actual Casal Lambda, totes dues iniciades el 1978 com Debat gai. El 1982 es va començar a publicar Èxode, butlletí de Gais Cristians/es de Catalunya, el 1988 Tríbades, del Col·lectiu de Lesbianes Feministes de Barcelona, el 1992 Barcelona Rosa, de la Coordinadora Gai-Lesbiana, continuació de Barcelona gai, el 1994 Transgénero, del Col·lectiu de Transexuals de Catalunya, que el 1999 es va convertir en BTSC. Transexualidad, ciencia y política, també present a l’hemeroteca, i el 1996 la revista Obrint camins, de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes.