Salón Femenino de Arte Actual

Data de publicació del document: 
08/03/2023
Any del document original: 
1965

Aquest mes us presentem aquest document, coincidint amb l’exposició L’Art del Cartell a Barcelona, celebrada del vestíbul de l’Arxiu amb una selecció de la Col·lecció de cartells de l’AHCB, i també en ocasió de la celebració, el 8 de març, del dia de la dona.

Es tracta del cartell anunciador del IV Salón Femenino de Arte Actual, celebrat el 1965 i que pretenia servir com a plataforma per a visibilitzar el treball de les nombroses artistes actives a Barcelona. El saló va tenir fins a deu edicions, entre 1962 i 1971, i va comptar amb suport de l’Ajuntament de Barcelona, que cedia l’ús de la sala municipal d’exposicions de l’Antic Hospital de la Santa Creu (en els últims anys, els salons es van celebrar al Palau de la Virreina).

El Salón Femenino de Arte Actual va ser organitzat per iniciativa de la pintora Glòria Morera, a la qual van secundar en un primer moment les artistes Mercedes de Prat i Maria Assumpció Raventós, autora del cartell. A París, Morera havia pres part en una iniciativa semblant que va trasplantar a Barcelona quan s’hi va tornar a establir.

A la col·lecció de cartells de l’Arxiu es conserven quatre cartells, de les edicions segona a cinquena (1963-1966), als quals cal afegir el de la primera edició, conegut a través de les xarxes. En tots cinc es fa servir el mateix dissseny abstracte de Maria Assumpció Raventós, amb variacions anuals de l’esquema de colors, als quals se sobreimprimien tipogràficament els textos (el títol, les dates i l’emplaçament). Es desconeix si es van fer cartells similars de les cinc últimes edicions del saló.

El primer saló, celebrat el juny del 1962, va comptar amb 47 participants “de diversas nacionalidades”, entre les quals destaquen Maria Girona, Maria Cirici, Anita Solà d’Imbert, Magda Bolumar, Esther Boix, Maria Josepa Colom, Aurora Altisent o Montserrat Mainar, que cultivaven diverses disciplines artístiques com pintura, escultura, gravat, vitrall, ceràmica o esmalt.

Des del tercer saló, el 1964, es van consolidar les dates de setembre-octubre que van permetre incloure l’activitat en la programació de les Festes de la Mercè, i també van comptar amb un jurat qualificador que concedia uns premis en metàl·lic, amb subvencions de les administracions o donants particulars.

Per exemple, en la cinquena edició, del 1966, es concedien uns premis atorgats pel Ministeri d’Informació i Turisme i per la Diputació de Barcelona, la qual passava a ser propietària de les obres destinades a un “Museu del segle XX” que mai va arribar a ser inaugurat; un altre premi per a escultura era dotat amb els diners obtinguts gràcies a una subhasta d’obres d’art. En la penúltima edició, del 1970, les artistes premiades van ser Dorothy Molloy (premi del ministeri, de 20.000 pessetes), Amèlia Riera (premi Bidasoa, també de 20.000 pta), Emília Xargay (premi d’escultura, de la Diputació de Barcelona), Maite la Guardia i Maria Assumpció Raventós (dibuix i gravat, respectivament), Ana Vergés i Montse Faixat (fotografia).

Tenint en compte l’època en què es va produir, la iniciativa en general va ser ben rebuda per la premsa i els crítics d’art, amb matisos. El fet de ser una activitat organitzada i limitada a dones es va defensar amb criteris de discriminació positiva, per donar més visibilitat a les seves obres, tot i que alguns comentaris posaven l’accent en els possibles efectes negatius d’una “autodiscriminació”. En general es va valorar l’excel·lència en l’organització dels salons, que evolucionen al compàs de l’art del moment, desterrant els clixés que veien l’art fet per dones com una cosa amateur (en un article de l’època es destaca que només una artista barcelonina disposava de marxant). De tota manera, no hi van faltar reaccions de desqualificació o visions frívoles (hi ha un noticiari molt curiós del NoDo [1.145 C] amb motiu del III saló, del 1964).

Més informació imatges:

Imatge 1

Cartell

IV Salón Femenino de Arte Actual

1965

Imprempta no identificada

Disenyo de Ma. Asunción Raventós

Tipografía

40 x 30 cm

Cartell imprès per mitjans tipogràfics, amb una composició abstracta geomètrica a dos colors més els textos en negre que es va repetir, si més no, en les cinc primeres edicions del Salón, amb canvis de colors. Maria Assumpció Raventós (Sant Sadurní d’Anoia, 1930) és pintora, gravadora i tapissera. És acadèmica corresponent de l’Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

AHCB. Col·lecció de cartells, núm. de registre 23287

Imatge 2 i 3 

Cartells

IV Salón Femenino de Arte Actual

1965

Imprempta no identificada

Disenyo de Ma. Assumpció Raventós

Tipografia

40 x 30 cm

Cartell imprès per mitjans tipogràfics, amb una composició abstracta geomètrica a dos colors més els textos en negre que es va repetir, si més no, en les cinc primeres edicions del Salón, amb canvis de colors. Maria Assumpció Raventós (Sant Sadurní d’Anoia, 1930) és pintora, gravadora i tapissera. És acadèmica corresponent de l’Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

AHCB. Col·lecció de cartells, núm. de registre 23286, 23288, 23289. Colección de catálogos de Arte, núm. de registro HSC-9

Imatge 4

IV Salón Femenino de Arte Actual (1965).

Gráficas Llopart, Sant Sadurní d’Anoia. Tipografia. Quadern amb grapa de 60 pàgines. 16 x 22 cm.

L’Arxiu conserva el catàleg del sisè saló, amb dades de les 46 artistes participants (si bé les obres reproduïdes en blanc i negre no corresponen als treballs exposats). Inclou un text de presentació a càrrec del crític d’art Arnau Puig.

AHCB. Col·lecció de catàlegs d’Art, núm. de registre HSC-9

Imatgen 5

Article de Sempronio: “Lector, si eres antifeminista, esta semana vuelve las espaldas”, Destino, XXVI, 1.297, 16 juny 1962, p. 41

Tipografia.

Aquest article publicat a Destino, amb un títol que avui ens sembla com a mínim xocant, presenta dues fotografies de grup amb vint de les participants al saló. L’organitzadora,. Glòria Morera, s’hi lamenta que l’art practicat per dones encara és vist com una afició poc professional per part d’un públic que molts cops no es prenia seriosament la seva activitat.

AHCB. Hemeroteca, R 1937 GF/ 1940 FOL