Del paper a la xarxa: finalitzada la informatització del catàleg de la Biblioteca de l'AHCB

Del paper a la xarxa: finalitzada la informatització del catàleg de la Biblioteca de l'AHCB

El juny de 2018 l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha finalitzat la reconversió i informatització del catàleg del seu fons bibliogràfic iniciada al 1992.

L’any 1992 s’havia iniciat la informatització, amb la catalogació corrent -la de les noves adquisicions-, però la del catàleg ja existent -en fitxes de paper- no va començar fins el 2002. La durada del procés s’explica pel gran volum del fons bibliogràfic i per la complexitat de la recatalogació d’una part significativa del fons, anterior al segle XX.

La finalització del projecte suposa poder consultar en línia la totalitat del catàleg bibliogràfic. Una fita rellevant considerant que aquest fons bibliogràfic està format per uns 124.000 volums, amb un creixement anual d’uns 700 llibres, que es refereixen, fonamentalment, a Barcelona i que l’expliquen des de totes les disciplines: història, geografia, art, arquitectura, urbanisme, medicina, guies turístiques i urbanes, personatges rellevants de la vida de la ciutat, còmics i

obres literàries amb Barcelona com entorn, etc. Això fa que sigui la biblioteca més important especialitzada en temàtica barcelonina.

Però no és només aquesta la temàtica del fons bibliogràfic. La biblioteca de l’AHCB disposa d’un important fons patrimonial que s’ha enriquit amb donatius i llegats, entre els que destaquen biblioteques com la de l’Agustí Massana, especialitzada en indumentària, la de l’Eduard Toda, especialitzada en temes hispànics i viatges, la de Rossend Serra Pagès especialitzada en folklore, la de Narcís Oller, la d’Apel·les Mestres…

La Biblioteca de l’AHCB conserva obres editades des del naixement de la impremta fins a l’actualitat. Entre els seus fons es conserven 10 incunables (llibres impresos abans del 1500), dels quals el més antic és l’Epistola de frare Egidi Roma al rey de França sobre lo Libre del regiment dels princeps  imprès a Barcelona el 2 de novembre de 1480. Uns 32.000 títols han estat publicats abans del 1900.

La biblioteca de l’AHCB forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) des de l’any 2001, fet que facilita la recerca a l’investigador. Tant des del catàleg de la biblioteca de l’AHCB com des del CCUC es pot accedir a les obres digitalitzades en cas que aquestes siguin d’accés lliure a la xarxa

La cerca en línia en el catàleg de la biblioteca de l’AHCB proporciona referències bibliogràfiques (autor, títol, editor, descripció física, any d’edició, matèries,…) de localització i de disponibilitat de l’exemplar. Es pot fer cerques per diversos camps alhora: autor, títol, matèria, editorial, col·lecció o període de publicació. En la majoria de camps de cerca inclouen la possibilitat de consultar índex de referència.

Es pot consultar el catàleg de la biblioteca de l’AHCB a: http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/fons-bibliografics.

Es pot consultar el catàleg al CCUC a:  http://ccuc.cbuc.cat/