L’AHCB posa a consulta el fons institucional de la Reial Junta de Pavellons

L’AHCB posa a consulta el fons institucional de la Reial Junta de Pavellons

El fons documenta la vinculació entre l’exèrcit i la fiscalitat a la Catalunya dels segles XVIII i XIX

Durant l’últim any i mig s’ha treballat per posar a disposició del públic el fons documental de la Reial Junta de Pavellons, format per més de 140 capses. Després d’una adequada identificació, descripció, classificació i adequació física de la documentació, finalment el fons ha quedat donat d’alta al gestor documental per la seva consulta a partir de dilluns 23 de novembre de 2020.

La Reial Junta de Pavellons, depenent de la Capitania General, fou creada el 1740 per Ordre Reial amb la finalitat de gestionar l’impost de Pavellons, existent entre 1740 i 1866 amb interrupcions.

Aquest impost es va instaurar per sufragar el cost del manteniment de les tropes ordinàries que guarnien la ciutat de Barcelona, eliminant així el servei obligatori de proporcionar Allotjament i Utensilis als oficials per part dels ciutadans. A partir de 1750 una ordre Reial va obrir la possibilitat que altres ciutats i viles del Principat s’adherissin al pagament d’aquest impost, i la Reial Junta de Pavellons esdevingué l’entitat fiscalitzadora de la recaptació que duien a terme les Juntes locals de Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, Reus, Vic, Mataró, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.

El fons està compost per la documentació organitzativa de la institució i la derivada dels mecanismes de recaptació i lliurança de l’impost. La documentació més abundant són les llistes de ciutadans, anomenats repartiments, on consta la contribució que havien de satisfer segons tres grups diferenciats: els propietaris o llogaters de cases, els agremiats, i el individus vagues, que no es troben en cap de les dues definicions anteriors. Aquesta documentació ens permet estudiar la demografia d’aquests grups tant a través dels repartiments com per les llistes de contribuents.

Són mereixedores d’atenció, a més, les sèries de comptabilitat i la de liquidació de l’impost, que ens permeten estudiar la fiscalitat de l’Antic Regim i l’aquarterament de tropes a Barcelona, respectivament.

Finalment és remarcable la documentació derivada de la recaptació anual de l’impost a les Juntes Locals, que segueix el mateix patró que a la Junta Principal. El seu elevat volum i la seva continuïtat al llarg del temps ens permet conèixer l’organització de l’impost, la demografia i la fiscalitat al Principat de forma molt regular.

Aquesta documentació s’ha integrat a l’AHCB com a fons institucional (AHCB2-589-FI15) i està format per 143 unitats d’instal·lació entre volums i capses, amb unes dates extremes entre 1740 i 1839. El fons, de caràcters econòmic i alhora militar, proporcionarà als usuaris una visió inèdita de la població catalana del segle XVIII.