L'AHCB retorna la funcionalitat d'enquadernacions del fons del Consell de Cent

L'AHCB retorna la funcionalitat d'enquadernacions del fons del Consell de Cent

Restauració. Amb aquesta intervenció s'ha recuperat la integritat física dels volums, que presentaven un estat de conservació deficient.

Com a responsables de la preservació del patrimoni documental de la ciutat, des de l’Arxiu Municipal de Barcelona es té molt present la importància de mantenir les enquadernacions en bon estat ja que esdevenen el principal element de protecció del bloc i, per tant, de tot el contingut escrit.

És per aquest motiu que enguany, i seguint la línia d’intervenció dels darrers anys, l’Arxiu Històric ha inclòs en el seu programa anual de restauració del fons 3 enquadernacions de les sèries Lletres Closes (1381-1713) i Lletres i provisions reials (1516-1714) del fons del Consell de Cent.

Es tracta d’enquadernacions de tipus “arxiu”, amb ànimes de cartró folrades en pell, amb solapes, tanques de camussa i gofrat. Tot i que les estructures d’unió eren bones, l’estat de conservació general de les enquadernacions era deficient, presentaven brutícia superficial, pèrdua de suport i, en dues de les enquadernacions, pèrdua de solapes i de les tanques, fet que provocava la nul·la funcionalitat de protecció del bloc.

S’inicia la restauració amb una neteja superficial per microaspiració i, en les àrees més resistents, amb esponges vulcanitzades. La consolidació de les parts més febles, tant del cartró com de la pell, es realitza amb hidroxopropilcel·lulosa, consolidant i adhesiu soluble en etanol, per evitar aportar humitats als elements constitutius del volum.

Es restitueixen les solapes i tanques perdudes seguint les marques que es deixen intuir en la tapa superior i els models que es conserven de les enquadernacions de les mateixes sèries. Tant en aquest procés de restitució de la solapa, com en les reintegracions on hi havia pèrdua de pell, es determina utilitzar paper japonès com a suport afegit.

Per refer la solapa s’utilitza cartró de conservació, lliure d’àcids, del mateix gramatge que l’original, folrat amb dues capes de paper japonès Rakujirushi Jyunki Somegami S1 i adherit amb engrut de midó de blat. I les tanques es restitueixen fent tant el botó com la corda trenada amb camussa, seguint el mateix model i material que les originals.

Amb aquesta intervenció s’ha recuperat la integritat física dels volums, retornant-los la seva funcionalitat. Des de l’AHCB ara se seguirà treballant en el control de les condicions ambientals i en la correcta instal·lació i manipulació dels fons per garantir la seva preservació en el futur.